Kullanıcı Sözleşmesi

andturk.com, kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren ve aynı zamanda gündeme dair önemli gördüğü gelişmelerden okuyucularını haberdar eden bir internet sitesidir. Bu site andturk.com'un sahibi Zafer Yamak'a aittir.

andturk.com adlı haber sitesine 18 yaşından küçüklerin yazar olması ve sitedeki içeriklere yorum yapması mümkün değildir. 

andturk.com'a kayıt yaptırdıktan sonra yazar olup olmamanız andturk.com'un onayına bağlıdır. 

andturk.com tarafından köşe yazarığı için onay alan kullanıcı sitede  içerik oluşturabilir, oluşturulan içeriklere yorum yapabilir.  Diğer yazarlara mesaj gönderebilir. 

andturk.com tarafından köşe yazarlığı için onay alamayan kullancı ise sadece oluşturulan içeriklere yorum yapabilir.

andturk.com tarafından köşe yazarlığı için onay alan ve alamayan bütün kullanıcılar oluşturdukları bütün içeriklerden kendileri sorumludur. oluşturulan bu içerikler hukuka uygun olmak zorundadır. içerik yayınlandığı anda kullanıcıların hukuki sorumluluğu başlamıştır. oluşturulan içeriğin sonra silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. 

andturk.com, oluşturmuş olduğunuz içerikler andturk.com'un ve hukuk kurallarına aykırı olması sebebiyle yayından kaldırabilir. kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle yazarlığınızı bir süre durdurulabilir veya  tamamen kullanıcı hesabınız kapatılabilir.

andturk.com gerekli gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediği içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırarak, yazarlığınızı iptal edebilir, kullanıcı kaydınızı silebilir.


andturk.com'a kayıt olan kullanıcıların hesap güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk kayıtlı kullanıcıların kendilerine aittir. 


andturk.com’a kayıt yaptıran kullanıcıların vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliği için andturk.com elinden gelen özeni göstermektedir ancak andturk.com özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya andturk.com'a yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.


andturk.com kayıtlı kullanıcıların sitedeki verilerinin  kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır. Bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 


andturk.com'a kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.


iletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece andturk.com'a ait marka ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır.

yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. 

andturk.com kayıtlı kullanıcıların kendi isteği doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığı bilgilerine ilişkin olarak andturk.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


andturk.com'da oluşturduğunuz/yayınladığınız içeriklerin telif hakları sizlere aittir. Bu nedenle andturk.com'da yayınlandığınız içeriğinizi  ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. ancak andturk.com'da yayında olan içeriklerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde andturk.com'a aktif link vermeniz gerekmektedir. 

telif hakları andturk.com kayıt yaptıranlara ait olmakla birlikte, andturk.com'da yayınladığınız tüm içerikleri çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. 

oluşturduğunuz içerikler andturk.com'da yayında olduğu müddetçe andturk.com'un sahibi bu içerikleri, uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrylerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür. 

andturk.com, içerikleriniz internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder. 

andturk.com'da yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. size ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.


andturk.com içi mesajlaşma ve diğer imkanları kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranmanız gerekmektedir.


Bu sözleşme andturk.com tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına gelecektir. sözleşemeyi takip etmeniz tavsiye edilir.

bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda andturk.com kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacaktır.